NEPSE

धितोपत्र बजारमा ४.१५ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक...

धितोपत्र बजारमा ४.१५ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक १८७०.६३ को विन्दुमा

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा २.६१ अङ्ककाे गिरावट, नेप्से १८५८.३...

धितोपत्र बजारमा २.६१ अङ्ककाे गिरावट, नेप्से १८५८.३३ को विन्दुमा | NEPS...

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा १२.८१ अङ्ककाे गिरावट, नेप्से १८४५....

धितोपत्र बजारमा १२.८१ अङ्ककाे गिरावट, नेप्से १८४५.५१ को विन्दुमा | NEP...

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा १.३८ अङ्ककाे गिरावट, नेप्से १८४४.१...

धितोपत्र बजारमा १.३८ अङ्ककाे गिरावट, नेप्से १८४४.१४ को विन्दुमा | NEPS...

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा १४.३५ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक...

धितोपत्र बजारमा १४.३५ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक १८५८.४९ को विन्दुमा

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा १६.३९ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक...

धितोपत्र बजारमा १६.३९ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक १८७४.८७ को विन्दुमा

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा ५६.१० अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक...

धितोपत्र बजारमा ५६.१० अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक १९३०.९७ को विन्दुमा

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा ७.३२ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक...

धितोपत्र बजारमा ७.३२ अंकको वृद्धि, नेप्से परिसूचक १९३८.३० को विन्दुमा

थप पढ्नुहोस्

धितोपत्र बजारमा १६.१४ अङ्कको गिरावट, नेप्से १९२२.१...

धितोपत्र बजारमा १६.१४ अङ्कको गिरावट, नेप्से १९२२.१६ को विन्दुमा

थप पढ्नुहोस्