निजामती रोजगारी

नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक, जवान र प्रहरी कार्...

नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक, जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लाग...

थप पढ्नुहोस्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारी अवश्यकता , +2 प...

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारी अवश्यकता , +2 पास तथा अनुभव नहुनेका...

थप पढ्नुहोस्

लोक सेवा आयोगले विभिन्न पद, सेवा, समूह र उपसमूहका...

लोक सेवा आयोगले विभिन्न पद, सेवा, समूह र उपसमूहका लागि ठूलाे संख्यामा...

थप पढ्नुहोस्

भन्सार एजेन्टमा रोजगारीको अवसर

भन्सार एजेन्टमा रोजगारीको अवसर

थप पढ्नुहोस्

लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति तथा कर्मचारी समायोजनका ला...

लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति तथा कर्मचारी समायोजनका लागि ठुलो संख्यामा कर्...

थप पढ्नुहोस्

कर्मचारी सञ्चय काेषमा राेजगारीकाे अवसर

कर्मचारी सञ्चय काेषमा राेजगारीकाे अवसर

थप पढ्नुहोस्

Lok Sewa Aayog Vacancy for Nayab Subba 2077

Lok Sewa Aayog Vacancy for Nayab Subba 2077

थप पढ्नुहोस्

प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा रिक्त्त पदहरुका लागि दर...

प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा रिक्त्त पदहरुका लागि दरखास्त आवहन

थप पढ्नुहोस्

लोकसेवा आयोग बाग्मती प्रदेशकाे पदपूर्ती सम्बन्धी व...

लोकसेवा आयोग बाग्मती प्रदेशकाे पदपूर्ती सम्बन्धी विज्ञापन

थप पढ्नुहोस्