वित्त रोजगारी

साना किसान विकास लघुवित्तमा राेजगारीकाे अवसर

साना किसान विकास लघुवित्तमा राेजगारीकाे अवसर

थप पढ्नुहोस्

आशा लघुवित्तले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग्याे, +...

आशा लघुवित्तले विभिन्न पदमा कर्मचारीहरू माग्याे, +2/SLC/SEE पास हुनेला...

थप पढ्नुहोस्

मेरो माइक्रोफाइनान्समा कर्मचारीहरूको आवश्यकता, +2...

मेरो माइक्रोफाइनान्समा कर्मचारीहरूको आवश्यकता, +2 पासका लागि सुनौलो अव...

थप पढ्नुहोस्

एनएमबि लघुवित्तमा राेजगारीकाे अवसर

एनएमबि लघुवित्तमा राेजगारीकाे अवसर

थप पढ्नुहोस्

जानकी फाइनान्समा राेजगारीकाे अवसर

जानकी फाइनान्समा राेजगारीकाे अवसर

थप पढ्नुहोस्

जनउत्थान लघुवित्तमा राेजगारीकाे अवसर

जनउत्थान लघुवित्तमा राेजगारीकाे अवसर

थप पढ्नुहोस्

समीट लघुवित्तले ८० जना कर्मचारीहरू माग्याे; SLC/SE...

समीट लघुवित्तले ८० जना कर्मचारीहरू माग्याे; SLC/SEE, +2 पास र अनुभव नह...

थप पढ्नुहोस्

विजय लघुवित्तमा कर्मचारीहरूको अवश्यकता , SEE/SLC/+...

विजय लघुवित्तमा कर्मचारीहरूको अवश्यकता , SEE/SLC/+2 पास हुनेलाई सुनौलो...

थप पढ्नुहोस्

निर्धन उत्थान लघुवित्तमा कर्मचारीहरूको आवश्यकता

निर्धन उत्थान लघुवित्तमा कर्मचारीहरूको आवश्यकता

थप पढ्नुहोस्